SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ AJAX VIỆT - CỔNG THÔNG TIN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

 • Chức năng:
 • 1. Hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý giáo dục;
 • 2. Giúp giáo viên quản lý mọi mặt của lớp, như chuyên cần, điểm…;
 • 3. Gửi tin SMS giúp gia đình kịp thời cập nhật điểm và các thông tin hữu ích;
 • 4. Tạo kênh giao tiếp hiệu quả giữa gia đình và nhà trường;
 • 5. Lưu trữ và tra cứu dễ dàng các thông tin giáo dục, đào tạo.v.v…
 • Ưu điểm:
 • 1. Hệ thống sổ LLĐT nằm trên máy chủ Web của Ajax Việt, miễn phí truy cập và sử dụng qua Internet;
 • 2. Không phải đầu tư, không cần cài đặt, chỉ cần 01 máy tính kết nối Internet;
 • 3. Thao tác dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng, nhiều tiện ích;
 • 4. Server được đặt tại Trung tâm Dữ liệu tiêu chuẩn Tier III quốc tế, hoạt động 24/7 và an toàn, bảo mật tuyệt đối;
 • 5. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 thông qua 02 đường dây nóng (Hotline).v.v…

Sổ Liên lạc điện tử Ajax Việt thực sự gắn kết gia đình và nhà trường để chung tay vì sự tiến bộ trong giáo dục và đào tạo